KANGOEROEKLAS 


schooljaar 2011 - 2012


met juf Nathalie 

 

Doelstellingen van onze kangoeroeklas
ondersteuning van de klasleerkracht bij de opvang van meer- en hoogbegaafde leerlingen
de leerling de mogelijkheid geven om op eigen niveau te werken zonder vooruit te lopen op de leerstof
aanleren van basisvaardigheden door middel van leerstof die moeilijk genoeg is
door leerstof aan te bieden waarbij de HB leerling niet in één oogopslag de oplossing ziet, leert de HB leerling dat gestructureerd werken nodig is om tot een goede oplossing te komen
meer uitdaging en verrijking aanbieden en herhaling vermijden
contact met ontwikkelingsgelijken: zich kunnen spiegelen aan anderen ̉ reëler zelfbeeld
leren omgaan met het “anders” zijn, leren omgaan met de eigen begaafdheid
leren omgaan met falen: fouten maken mag, hiervan kan je leren
ruimte geven aan het creatieve denken van de HB leerling  
Positieve effecten van onze kangoeroeklas
Onze HB leerlingen voelen zich “thuis” in de kangoeroeklas, het is voor hen een veilige plaats waar ze over hun eigen interesses en ideeën kunnen praten, en dit kunnen delen met anderen, die hen begrijpen. Een vaak gehoorde uitspraak van onze HB lln. is “Dit zou ik nooit in mijn gewone klas durven vertellen, ze zouden me niet begrijpen of uitlachen.”
Ze kunnen zich spiegelen aan ontwikkelingsgelijken. Voor kinderen met een slecht zelfbeeld door het gevoel van “anders” zijn, heeft dit het voordeel dat ze merken hierin niet alleen te zijn. Kinderen die zich “beter” voelen dan anderen, merken dat anderen ook goed zijn, en misschien nog wel beter.
Doordat ze werken met leerstof die moeilijk genoeg is, merken ze dat ze met hun “trial and error” methode niet tot de juiste oplossing komen. Ook hun vaak ongestructureerde manier van werken zorgt voor problemen. Dit maakt hen eerst erg onzeker, maar stap voor stap leren ze hiermee om te gaan.
̉ nadat ze de basisschool beëindigd hebben, beheersen ze op die manier de basisvaardigheden die nodig zijn voor hun middelbare studies. Vele HB leerlingen worden vaak pas in het middelbaar geconfronteerd met leerstof die meer vereist dan hun “trial and error” methode. Indien ze nooit geleerd hebben om gestructureerd te werken, leidt dit vaak tot falen in hun middelbare studies.
Onze HB leerlingen die vanaf het eerst leerjaar reeds zorgvuldig begeleid werden, kunnen veel beter omgaan met frustraties. Ze accepteren veel gemakkelijker dat een les wel eens saai kan zijn, en kunnen ook beter omgaan met verveling. Onze oudste HB leerlingen, die tijdens de eerste jaren van hun basisschool reeds veel frustraties hebben opgelopen, kunnen hier veel minder goed mee omgaan.
Dit sterkt ons in de overtuiging dat een goede begeleiding van onze HB leerlingen nodig is, en dit vanaf zo jong mogelijke leeftijd.
 
Praktische organisatie van onze kangoeroeklas
Juf Nathalie coördineert de opvang van onze meer- en hoogbegaafde leerlingen vanaf het eerste leerjaar. Zij begeleidt de kangoeroeklas.
De begeleiding van HB lln. wordt ondersteund door het hele schoolteam: iedereen heeft een cursus gevolgd bij het CBO zodat iedereen voldoende achtergrond heeft om deze kinderen op te vangen en te detecteren.

Opvang voor onze HB kinderen gebeurt op 3 niveaus:

Differentiatie in de klas:
 • voor L1 tot en met L6
 • voor alle leerlingen die moeilijkere oefeningen aankunnen en op wiskundig of taalgebied uitgedaagd moeten worden tijdens de gewone lessen
 • deze taken worden besproken en geëvalueerd door juf Nathalie
Proefuurtje Kangoeroeklas (1 uur per week):
 • voor L1 tot en met L6
 • zowel meer- als hoogbegaafde leerlingen werken hier zelfstandig aan diverse taken voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
 • tijdens dit uurtje wordt geobserveerd of een leerling kenmerken van HB vertoont en wordt bekeken of een leerling voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de kangoeroeklas
Kangoeroeklas: voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen
 • L1 en L2:
  1 uur per week kangoeroeklas bij juf Nathalie
 • L3, L4, L5 en L6:
  2 uur per week kangoeroeklas bij juf Nathalie